Vi är länken mellan dig och företagen som intresserar dig.

Vi har gjort det enkelt för dig och erbjuder dig som privatperson möjligheten att kostnadsfritt adressändra direkt till företagen. Välj från vår lista över företag och vi ser till att de får din nya adress (från Svensk Adressändring).

Du väljer själv - vi förmedlar informationen!

Logga in och skicka fler e-flyttkort till företag
Kontrollnummer:

Utan bindestreck och utan sista kontrollsiffran. Kontrollnumret skall sluta med 'dubbelnolla'.


Personnummer:

Personnummer i ordningen ååååmmdd-nnnn (12 siffror)