”Underlaget från AddressPoint ger oss möjligheter att få kontakt, med våra medlemmar och de potentiella medlemmarna. Underlaget hjälper oss att få över 1000 nya medlemmar varje år, vilket är oerhört betydelsefullt. AddressPoint ger mycket bra service och lyssnar på oss som kunder, vilket är särskilt uppskattat!”

"AddressPoint är en utmärkt kanal för oss när det gäller att hitta nya prenumeranter. Dessutom är det mycket värt att få in kompletterande uppgifter på redan befintliga prenumeranter."

"Vi är måna om att vårda kundrelationen och att ge bra service. Därför är det viktigt för oss att ha korrekta och aktuella kunduppgifter så vi kan kontakta våra vinnare med glädjebesked och leverera efterfrågade tjänster på ett tillförlitligt sätt."

"Vi på E-on vill vara närvarande då privatpersoner avser att byta adress. Det är en viktigt händelse för oss som elleverentör och AddressPoint fyller just den funktionen. Är det dessutom så att privatpersonen aktivt väljer att få en kontakt från oss i samband med adressbyte så ser vi det som en stor potential till merförsäljning samt att fånga upp nya kunder. Vår kontakt på AddressPoint är mycket tillmötesgående och hjälper oss på ett professionellt sätt att jobba med materialet vi erhåller från dem."

Varje år flyttar omkring 12% av Folksams kunder, och vid dessa tillfällen är behovet av att se över sina försäkringar ofta stort. Tack vare AddressPoint kan Folksam hjälpa sina kunder med detta redan innan de flyttar, och inte som tidigare – flera veckor efter. ”Samarbetet med AddressPoint fungerar mycket bra, de har stort kunnande om kundernas agerande i samband med flytt samtidigt som de är lyhörda för Folksams krav”, säger Staffan Magnehed.