Välkommen till en träffsäkrare värld

Någon vill att du ska höra av dig.

Tänk dig att ditt företag skulle kunna nå specifika individer som befinner sig mitt i en förändringsprocess. Föreställ dig att dessa personer dessutom skulle ha gjort ett aktivt val att vilja ha kontakt med just er! Att träffa så rätt, både i tid och vad gäller person, erbjuder enorma möjligheter för ditt företag och er kundkommunkation.

Vi anlitar AddressPoint