Vi har något du letar efter. Dina kunder.

Som företag är det livsviktigt att skaffa kunder. Och att behålla dem. Vi har tagit fasta på det och har vidareutvecklat den traditionella adressuppdateringen. Därför kan nu AddressPoint leverera adressuppgifter med en precision och ett mervärde som ingen annan gör. AddressPoint är systerföretag till Svensk Adressändring och ägs av Posten och Bring CityMail och vår adresskälla är alltid Svensk Adressändring.